Τιμή ανά διανυκτέρευση

 

 

Περίοδος 01.06 - 20.06 21.06 - 30.06 01.07 - 20.07 21.07 - 31.08 01.09 - 11.09 12.09 - 30.09
Ισόγειο 60.00€ 75.00€ 100.00€ 110.00€ 75.00€ 50.00€
Πρώτος όροφος Δ1 50.00€ 65.00€ 85.00€ 90.00€ 65.00€ 50.00€
Πρώτος όροφος Δ2 55.00€ 70.00€ 90.00€ 95.00€ 70.00€ 55.00€
Πρώτος όροφος Δ3 60.00€ 75.00€ 100.00€ 105.00€ 75.00€ 55.00€
Δεύτερος όροφος Δ1 50.00€ 65.00€ 90.00€ 95.00€ 70.00€ 50.00€
Δεύτερος όροφος Δ2 55.00€ 70.00€ 90.00€ 95.00€ 70.00€ 55.00€
Δεύτερος όροφος Δ3 70.00€ 85.00€ 100.00€ 115.00€ 85.00€ 70.00€